Trang chủ » Bi đạn

Bi đạn

Mác thép thiêu yêu cầu : Gang cầu, gang xám, Mác thép chịu va đạp, Mác chịu mài mòn