Phụ tùng máy móc

  • Đúc Chi Tiết – Đồng, Nhôm, Sắt, Thép (Chính Xác Theo Yêu Cầu)
  • Đúc Theo Yêu Cầu – Tượng, Đỉnh, Tranh..Đa Dạng Sản Phẩm
  • Bánh Răng
  • Cơ Khí – Chế Tạo Máy
  • Cơ Khí Chính Xác – Gia Công Chi Tiết, Linh Kiện, Phụ Tùng Theo Yêu Cầu